ANA SAYFA ·   (0212) 236 57 93 ·   info@realegitim.com

IELTS Hazırlık

ELTS  (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM )

IELTS; Avustralya, İngiltere, Amerika, Yeni Zelanda ve Kanada’ya öğrenci veya göçmen olarak gitmek isteyenlerin girmesi gereken İngilizce yeterlilik sınavıdır. IELTS sınavı, Akademik (Academic) ve Genel (General Training) olmak üzere iki modülden oluşur.

Akademik Modül ( Academic Module ) : Yurt dışına yüksek öğrenim seviyesinde ders takip etmek üzere gitmek isteyen öğrencilerin Akademik Modül testinden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Akademik Modül Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’da yüksek öğrenim görmeye aday bir öğrencinin yüksek öğrenim seviyesinde kullanılan dili ve nispeten karmaşık ifadeleri anlama becerisini ölçmektedir.

Genel Modül ( General Training ) : Göçmenlik (veya çalışma) amacıyla yurt dışına gitmek isteyenlerin ise Genel Modül testinden yeterli puanı almaları gerekmektedir. Genel Modül, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’ya çalışma veya göçmenlik amacıyla gelen kişilerin günlük hayatta kullanacakları İngilizce seviyelerini ölçmektir. Bu nedenle Genel Modül Akademik Modül’e nazaran daha kolaydır.

Sınava kayıt sırasında Akademik veya Genel Modül seçimini yapmak kişinin kendi sorumluluğundadır. Sınav merkezleri bu konuda yardımcı olmak zorunda olmadıkları gibi her sınav merkezi Genel Modül sınavı yapmayabilir.

IELTS sınavı dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört bölümden oluşur ve toplam 2 saat 45 dakika sürer. Hem Akademik hem de Genel Modül adayları aynı dinleme ve konuşma sorularını cevaplandırmak zorundadırlar. Okuma ve yazma sınavlarında ise Akademik ve Genel Modül sınav soruları farklılık gösterir.

Dinleme sınavı 4 bölümden ve 40 sorudan oluşur ve 30 dakika sürer. Bunu takiben 3 bölümden (40 sorudan) oluşan okuma sınavı başlar ve 60 dakika sürer. Yazma sınavında ise iki konu verilir ve bunlardan ilki için en az 150 ikincisi için ise en az 250 kelimeden oluşan birer kompozisyon yazılması istenir. Yazma sınavı için verilen süre 60 dakikadır.

Sınava hazırlık aşaması sırasında çok sayıda kompozisyon denemesinin yapılması tavsiye edilir. Kompozisyonlar giriş, gelişme, sonuç vs… şeklinde organize etmek ve istenen kelime sayısını 150 ve 250 altına düşürmemek çok önemlidir.

Sınav öncesi hazırlanırken bir miktar denemenin yazılması ve el yazısının -aşağı yukarı kaç kelimenin- ne kadar yer kapladığı hakkında fikir sahibi olunması sınav anında vakit kaybını önleyecektir.

Bu üç sınav genellikle sabah erken saatten (9.00-9.30) öğle vaktine kadar sürer. Sınav merkezinin politikasına bağlı olmak üzere konuşma sınavları ya aynı gün öğleden sonra ya da yazılı sınavı takip eden 7 gün içinde yapılır. Ana dili İngilizce olan bir görevli ile birebir sohbet havasında yapılan konuşma sınavı 11-14 dakika sürer. Görevlinin amacı adayın kendisini gereken seviyede ifade edip edemediğini görmektir.

Sınav 3 bölümden oluşur. İlk bölümde adaya kendisi ve çeşitli konulardaki görüşleri hakkında kısa sorular yöneltilir. İkinci bölümde adaya bir konu verilir ve bu konu hakkında 1-2 dakika boyunca konuşması istenir. Genellikle konunun alt başlıkları da vardır ve dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri bu alt başlıkların herbirine değinerek tatmin edici cevapların verilmesidir. Üçüncü bölüm ise daha bir sohbet şeklinde geçer ve ikinci bölümde verilmiş olan konuyla ilişkili daha kısa artçı soruların cevaplanması istenir.

IELTS sınavı her seviyedeki İngilizce bilgisini ölçebilmektedir. Puanlar 0-9 arasındadır ve ’0′ sadece kayıt yaptırdığı halde sınava katılmayan kişilere verilir. ’9′ ise anadil seviyesini ifade eder. Genellikle ’6′ ve üzeri puanlar vize işlemleri için önem taşımaktadırlar. Yeterli puanın alınamaması halinde sınav istenildiği kadar tekrar edilebilir. Birinci ve daha sonraki her başvuru için sınav ücreti 110 Sterlin’dir.

IELTS sınavı sonuçları sınavdan sonraki 14 gün içerisinde adayın adresine gönderilir ve sınava giriş tarihinden itibaren 2 sene boyunca geçerlidir. Ancak bazı vize başvurularında geçerlilik süresi sadece 1 sene olarak kabul edilmektedir.

Bilgisayarlı sınav, sınav örnekleri ve mümkün olan sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi http://www.ielts.org/ sayfasında bulunabilir.

IELTS sınav tarihleri ve başvuru koşulları ile güncel bilgilere ilgili British Council’ın resmi websitesinden ulaşılabilir.

http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-learning-exams-ielts-exam-dates.htm

Şimdi Ara
Yol Tarifi